Lions Quest on Lions Clubs Internationalin säätiön nuorison terveen kasvun tukemisen ja riskikäyttäytymisen ennaltaehkäisyn ohjelma. Lions Quest –ohjelmat opettavat nuorille elämäntaitoja, joita tarvitaan joka päivä. Näitä ovat:
  • Vastuun kantaminen
  • Selkeä viestintä
  • Tavoitteiden asettaminen
  • Terveellisten elämänvalintojen tekeminen
  • Alkoholin ja huumeiden vastustaminen
Lions Quest -ohjelma:
  • Tarjoaa korkealaatuisia, tutkimustuloksiin perustuvia resursseja opettajille ja eri ikäryhmille sopivia oppimismateriaaleja oppilaille
  • Antaa oppilaille mahdollisuuksia oppia ja harjoitella kykyjä, joilla rakennetaan ja vahvistetaan positiivisia ihmissuhteita
  • Ottavat mukaan perheen ja yhteisön tukemalla nuorten ihmisten tervettä kasvua

Lions Questia on toiminnassa yli 50 maassa ja materiaalit on käännetty 30 kielelle. Se onkin yksi maailman eniten käytetyistä elämäntaito- ja ennaltaehkäisyohjelmista. Tähän mennessä on koulutettu yli 420 000 kouluttajaa käyttämään Lions Questia ja yli 12 miljoonaa nuorta on hyötynyt ohjelmasta.

Kaikissa niissä maissa, joissa Lions Quest toimii, koulutusmateriaalit on käyty läpi ja ne on sovellettu paikallisiin oloihin ja koulujen ohjelmiin sopiviksi. Lions Questin henkilökunta on valmiina auttamaan lioneita ja kouluttajia uusissa maissa, missä ollaan aloittamassa Lions Quest -ohjelma. Joissakin tapauksissa LCIF Core 4 apurahat ovat mahdollisia auttamaan lioneita kääntämään ja soveltamaan Lions Questin materiaaleja paikallisiin oloihin.


In Memphis, TN, Lions Quest Skills for Action supports STAR Tutors who work with elementary youth to improve literacy.

En Espanol      Contact Us     Privacy Policy      Site Map