Lions Quest är ett program från Lions Clubs International Foundation som handlar om viktiga färdigheter och att förhindra användande av droger. Lions Quest-programmen lär ut de färdigheter unga människor behöver för att bli framgångsrika. Dessa färdigheter omfattar:
  • Lära sig att ta ansvar
  • Kommunicera effektivt
  • Sätta mål
  • Ta ansvarsfulla beslut
  • Stå emot grupptryck att använda alkohol och droger
Lions Quest-programmen:
  • Tillhandahåller högkvalitativa och forskningsbaserade resurser för lärare att använda i klassrum samt åldersanpassat utbildningsmaterial för studenter.
  • Ger möjligheter för studenterna att lära sig och att använda färdigheter som bygger upp och förbättrar positiva relationer.
  • Involverar familjer och lokala samhällen i insatserna att stödja god utveckling av unga människor.
Lions Quest används i mer än 50 länder och kursmaterialet har översatts till mer än 30 språk, vilket gör det till ett av de mest använda ungdomsprogrammen i hela världen. Hittills har mer än 420 000 instruktörer certifierats att leda Lions Quest-program och nära 12 miljoner unga människor har haft nytta av programmet.

I varje land där Lions Quest används har kursmaterialet granskats och anpassats för att säkerställa att det passar lokal kultur och traditioner samt utbildningsstruktur. Lions Quests personal finns redo att hjälpa Lions och instruktörer i nya länder att införa programmet. I vissa fall kan LCIF:s Core 4-anslag beviljas för att hjälpa Lions att översätta och anpassa Lions Quest-materialet.


School children in Paraguay perform what they've learned from Lions Quest during last day of school ceremonies.

En Espanol      Contact Us     Privacy Policy      Site Map